آدرس:

فارس، شیراز

تلفن:

09170440148

چک لیست قانون برگزاری مناقصات

چک لیست قانون برگزاری مناقصات

در این مقاله شما را با چک لیست قانون برگزاری مناقصات آشنا خواهیم کرد و در این مقاله فایل چک لیست را می توانید دانلود کنید.

معاملات دولتی و بخصوص مناقصات بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی جامعه را تشکیل می دهد که گردش مالی سالیانه آن بالغ بر چندین هزار میلیارد ریال می باشد. نظارت بر این معاملات یکی از با اهمیت ترین وظایف دستگاههای نظارتی است. سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضائیه نقش بی بدیلی در نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی دارد.

به استناد بند (ج) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، سازمان می تواند نسبت به معرفی نماینده به مجامع و شوراهای تصمیم گیر در معاملات دستگاههای دولتی و عمومی غیر دولتی و دستگاههای مشمول بازرسی به عنوان ناظر در جهت انجام وظیفه نظارتی اقدام نماید. بازرسان سازمان در جهت انجام وظایف قانونی خود همواره مکلفند تا معاملات دولتی را رصد نموده و بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط در فرآیند انجام نظارت نمایند.

یکی از مهمترین قوانین موجود در این زمنیه، قانون برگزاری مناقصات است که اجرای صحیح این قانون، ضامن سلامت این معاملات بوده و از بروز تخلفاتی نظیر تبانی، ارتشاء ، دنبال نمودن منافع شخصی و سایر سوء جریانات مالی و اداری جلوگیری می نماید. بازرسی امر بسیار دقیق و پیچیده است که داشتن مهارتهای فراوانی را می طلبد. نظم در فرایند بازرسی و داشتن برنامه دقیق و مدرن و تسلطیر قانون و استفاده از ابزارهای کمکی از ضروریات یک بازرسی و نظارت موفق است. بر اساس یند ( د ) ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، بازرسان یا هیاتهای بازرسی موظفند قبل از شروع بازرسی نسبت به تدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه ( چک لیست ) ، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی ، اقدام نمیاند.

چک لیست ها ابزارهای کمکی بازرسان هستند که امکان بررسی همه جانبه، یکسان، سریع و آسان در خصوص رعایت قوانین و مقررات را برای بازرسان فراهم می کنند. بدلیل اینکه در حال حاضر چک لیست کامل و استانداردی در خصوص قانون برگزاری مناقصات وجود ندارد. کمیته نظارت بر معاملات دستگاههای اجرایی این سازمان نیز راه اندازی خواهد شد ، لذا این چک لیست می تواند مکملی برای این امر باشد.

برای دانلود فایل چک لیست قانون برگزاری مناقصات ( اینجا ) کلیک کنید.

پیج لینکدین پدرام موسوی.

با خدمات تیم دیجیتال مارکتینگ ما آشنا شوید.


آخرین مقالات

محتوای سئو شده + مزایا

محتوای سئو شده + مزایا

افزایش رتبه سایت

افزایش رتبه سایت

جستجو کلمات کلیدی

جستجو کلمات کلیدی


دسته بندی مقالات


آخرین پروژه ها

محتوای سئو شده + مزایا

محتوای سئو شده + مزایا

افزایش رتبه سایت

افزایش رتبه سایت

جستجو کلمات کلیدی

جستجو کلمات کلیدی